Skip to main content

О резервату


Позициониран у централној Србији, између Крушевца и Трстеника у западном делу простране крушевачке котлинe,  на обалама Западне Мораве  налази се Специјални резерват природе ,,Осредак”.  Простире се на површини од  245 75 22 ха,  а припада  КО Кукљин, Бела Вода, Глободер у оквиру општине Крушевац и  мањим делом припада КО Бресно Поље, општине Трстеник.

Од укупне површине резервата  6,62 ха је у државном власништву, а 239,13 ха је у приватном власништву.

Темељне вредности овог простора су очуваност рукаваца , бара , мочвара , биљних заједница као и разноврсност и богатство животињског света, нарочито строго заштићених , ретких и угрожених врста.

СРП,,Осредак ” је удаљен 14 км од Крушевца, а 20 км од Трстеника. Око 200 км је удаљен од Београда , 100 км од Ниша. Као специфишно мочварно подручје на овој територији пружа могућност за развој туризма.  Посетиоици могу прошетати  едукативном  стазом дугом око 1 км, погодном за мању групу посетиоца..

Локалитет,, Локвањ бара” је један од најатрактивнијих и најпосећенијих локалитета, позициониран на самом улазу у резерват , састоји се од три баре, старе, нове и велике повезаних у једну целину. У периоду цветања жутог локвања од маја до јуна посетиоци могу да уживају у предивном пејзажу.

Заштита

Природно добро проглашено је Специјалним резерватом природе 28.02.2020. године и сврстано у II  категорију заштите , од регионалног, односно,  великог значаја, због својих природних истворених вредности.

На подручју Специјалног резервата природе  утврђују се режими заштите другог и  трећег степена. Режим заштите другог степена је на површини 153,14 ха, односно 62.60 % укупне површине док је режим трећег степена заштите укупне површине  92,61 ха , односно 37,40% .

Заштићеним подручјем управља Јавно комунално предузеће ,,Крушевац” које организовало чуварску службу коју чине два чувара, који свакодневно обилазе резерват.

Контакт

Рекламације: 0800 031 037
Централа:
 037 423 026
Комерцијала: 037 443 073
Књиговодство: 037 425 999
Финансије: 037 438 792

Пратите нас

    

Текући рачун

Комерцијална банка
205-4363-94