Skip to main content

Контакт


Адреса:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КРУШЕВАЦ, Николе Чоловића 2, 37000 Крушевац

Текући рачун:

Комерцијална банка 205-4363-94

Телефони:

Рекламације: 0800 031 037
Централа:
037 423 026
Комерцијала: 037 443 073
Књиговодство: 037 425 999
Финансије: 037 438 091
Стакленик: 037 442 570

Рециклажа: 037 443 632
Ново гробље:
 037 471 077
Старо гробље: 037 427 128
Цвећара Бисер: 037 421 503
ЗОО шоп: 037 427 231
Зоохигијенска служба: 064 814 30 55
СРП Осредак: 037 423 026; 064 814 31 08; 064 814 30 26

Руководилац финансијског сектора

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Руководилац комерцијалног сектора

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шеф сектор техничког одржавања

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Пословни секретар

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Руководилац службе наплате потраживања

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Пословођа расадничке и стакленичке производње

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шеф рачуноводства

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Информације о гробљима и погребним услугама

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Пријем електронских докумената

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Координатор за оперативно- техничке послове

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шеф РЈ Зеленило

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шеф рециклажног центра

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шеф РЈ "Погребне услуге"

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Извршни директор

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Правна служба и служба општих послова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шеф службе за управљање ризицима

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Јавне набавке

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЗOO шоп

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Зoохигијенска служба

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Комерцијала

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Цвећара Бисер

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

СРП Осредак

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Контакт

Рекламације: 0800 031 037
Централа:
 037 423 026
Комерцијала: 037 443 073
Књиговодство: 037 425 999
Финансије: 037 438 792

Пратите нас

    

Текући рачун

Комерцијална банка
205-4363-94