Skip to main content

Одржавање мобилијара


У оквиру РЈ „ЗЕЛЕНИЛО“, због повећане потребе, оформљена је посебна техничка служба. Основни задатак и приоритет јесте провера несиправности дечјег мобилијара у граду и фитнес справа, њихова поправка, и оспособљавање како би био безбедан за децу и остале кориснике. Поред овог задатка, иста служба бави се поправком урбаног мобилијара (клупе и ђубријере). Због указане потребе спречавања паркирања возила од стране несавесних возача, на тротоарима и зеленим површинама, техничка служба а по налозима градске управе (Одсек за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове послове) врши постављање заштитних стубића.

Контакт

Рекламације: 0800 031 037
Централа:
 037 423 026
Комерцијала: 037 443 073
Књиговодство: 037 425 999
Финансије: 037 438 792

Пратите нас

    

Текући рачун

Комерцијална банка
205-4363-94