Skip to main content

Руководство


Снежана Радојковић

Директор ЈКП “Крушевац”

Рођена је 25.05.1972. године у Крушевцу. После завршене Гимназије у Крушевцу, наставља студије и стиче звање дипломирани инжењер агрономије. Oд 1999. године ради у ЈКП "Крушевац" на пословима референта одржавања зелених површина све до 2008. године. Од 2009. године ради на пословима руководиоца РЈ "Зеленило". На место директора ЈКП "Крушевац" именована је 25. 10.2018. године. Мајка двоје деце.

Славица Видојевић

Извршни директор ЈКП “Крушевац”

Рођена је 07.12.1971.године у Крушевцу.

  • Координатор за техничко-оперативне послове - Немања Лазаравић
  • Руководилац комерцијалног сектора - Олгица Несторовић, дипломирани економиста
  • Руководилац финансијског сектора - Милан Стевановић, дипломирани економиста
  • Шеф РЈ “Погребне услуге” - Александар Митић
  • Шеф РЈ “Зеленило” - Александар Видојевић
  • Пословођа зоохигијенске службе - Владимир Алексић
  • Шеф сектора за сортирање и рециклажу - Мирослав Радосављевић
  • Шеф службе за управљање ризицима - Саша Јовановић

Контакт

Рекламације: 0800 031 037
Централа:
 037 423 026
Комерцијала: 037 443 073
Књиговодство: 037 425 999
Финансије: 037 438 792

Пратите нас

    

Текући рачун

Комерцијална банка
205-4363-94