Skip to main content

Руководство


Миона Радовановић

В.Д. Директор ЈКП “Крушевац”

Дипл. инж. пољопривреде

Рођена је 28.03.1978. године у Крушевцу.

Славица Видојевић

Извршни директор за комерцијалне, финансијске и правне послове

Дипл. инж. агрономије

Рођена је 07.12.1971. године у Крушевцу.

Немања Лазаревић

Извршни директор за оперативне и техничке послове

Дипл. економиста

Рођен је 27.06.1985 године у Крушевцу.

Контакт

Рекламације: 0800 031 037
Централа:
 037 423 026
Комерцијала: 037 443 073
Књиговодство: 037 425 999
Финансије: 037 438 792

Пратите нас

    

Текући рачун

Комерцијална банка
205-4363-94