Skip to main content

Историјат


Развој града и савремене културе, живљења не може се замислити без једног тако значајног субјекта као што је ЈКП "КРУШЕВАЦ". Током свог постојања предузеће је еволуирало од примитивних и нископродуктивних, до технички најсавременијих облика пружања комуналних услуга.
ЈКП "КРУШЕВАЦ" је правни следбеник Градског комуналног предузећа које је формирано 1948. године. У почетку се радило у отежаним условима, без неопходне механизације и адекватне квалификационе структуре, а главна мотивациона и покретачка енергија били су елан и ангажовање запослених. Године 1973. дошло је до трансформације предузећа у Комуналну радну организацију "РАСИНА", у чијем саставу су се поред Градског комуналног предузећа, нашли још и Градска пијачна управа и  Градски водовод и канализација. Након годину дана дошло је до конституисања Основне организације удруженог рада "Чистоћа, зеленило и гробље", а три године касније постала је самостална целина, од када послује као Комунална радна организација "КРУШЕВАЦ". Под тим именом послује све до 1989. године од када је и званично уписана у регистар Привредног суда у Краљеву под називом Јавно комунално предузеће Крушевац.

У првим годинама свог постојања, предузеће је своје услуге извршавало на примитиван начин, на пример, за изношење смећа и друге сличне услуге користило је коњску запрегу. Кобила Мица и запрежна кола били су предходница механизације. Године 1961. комунално предузеће "Београд-чистоћа" бесплатно је уступило нашем предузећу четири возила марке ТАМ, да би већ 20. фебруара 1964. године сопственим средствима био купљен први камион ТАМ-4500Ф, односно цистерна за фекалије, а наредне године и теретно возило марке ФАП, које је коришћено за поливање улица. Сваке године, возни парк ЈКП "КРУШЕВАЦ" је постајао богатији за у просеку за два возила, укључујући специјална возила: аутоцистерне, аутосмећаре и аутоусисиваче. Јачање возног парка било је условљено повећањем обима посла који је наметао бржи развој града, инфраструктуре и његове привреде.
Повећани обим посла изискивао је сразмерно повећање броја радника. Посматрано по годинама тај број се кретао од 93 у 1965. години до 351 колико их предузеће има данас.
Упоредо са повећањем броја извршилаца, растао је и број корисника услуга изношења смећа, који се од 7000 у 1969. години повећао на више од 35000. Повећањем обима услуга јавила се и потреба решавања питања депоновања смећа. До краја 1984. године одлагање смећа се вршило на депонији у Читлуку, а трајније решење је нађено дислокацијом на новоуређеном простору у Срњу. Сакупљањем и одвожењем смећа, покривено је 101 насељено место које припада граду Крушевцу. У току је израда пројекта за нову депонију, која ће се налазити на месту постојеће у Срњу, а пројекат спроводи Градска управа града Крушевца, ЈКП "Крушевац", Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, уз кредитну подршку немачке KVF банке.

Контакт

Рекламације: 0800 031 037
Централа:
 037 423 026
Комерцијала: 037 443 073
Књиговодство: 037 425 999
Финансије: 037 438 792

Пратите нас

    

Текући рачун

Комерцијална банка
205-4363-94