Skip to main content

Ценовник


ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА КОД ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА ВЕЛИЧИНЕ 101 м2 И ВИШЕ

Рб.Категорија корисникаЦене у дин. без ПДВ-а
1.
Хемијска, прехрамбена, индустрија папира и амбалаже, финансијске и осигуравајуће организације, ПТТ и електроенергетске организације

7,70 дин./м2

2.
Здравствене установе, предузећа са поремећеним пословањем

5,50 дин./м2

3.
Остали корисници

6,95 дин./м2

ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА КОД ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА ВЕЛИЧИНЕ ДО 100 м2

Рб.Категорија корисникаЦене у дин. без ПДВ-а
1.
Хемијска, прехрамбена, индустрија папира и амбалаже, финансијске и осигуравајуће организације, ПТТ електроенергетске организације

755,00 дин./мес.

2.
Здравствене установе, предузећа са поремећеним пословањем

544,50 дин./мес.

3.
Остали корисници

689,00 дин./мес.

ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА КОД ГРАЂАНА

Рб.Категорија корисникаЦене у дин. без ПДВ-а
1.
I ЗОНА

4,81 дин./м2

2.
II ЗОНА

4,24 дин./м2

3.
III ЗОНА

92,40 дин./члану

ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА КОД РАДЊИ ВЕЛИЧИНЕ 71 м2 И ВИШЕ

Рб.Категорија корисникаЦене у дин. без ПДВ-а
1.
I категорија

9,38 дин./м2

2.
II категорија

10,52 дин./м2

3.
III категорија

12,10 дин./м2

4.
IV категорија

13,46 дин./м2

ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА КОД РАДЊИ ВЕЛИЧИНЕ ДО 70 м2

Рб.Категорија корисникаЦене у дин. без ПДВ-а
1.
I категорија паушално

655,00 дин./мес.

2.
II категорија паушално

742,00 дин./мес.

3.
III категорија паушално

856,00 дин./мес.

4.
IV категорија паушално

952,00 дин./мес.

У складу са применом Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник Републике Србије" број 84/04 и 86/04 - исправка 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15), зарачунава се ПДВ од 10% на постојеће цене.
Цене утврђене овим ценовником примењују се од 01.07.2015.
НАПОМЕНА: За домаћинства која имају више од четири члана примењује се цена као за четири члана домаћинства.

ОСНОВНЕ ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Рб.Врста услугеЦена са ПДВ
1.
Сахрана у гробу (ископ раке, коришћење капеле, погребни спровод и затрпавање раке)

8.200,00

2.
Сахрана у гробници са отвором у нивоу земљишта (отварање гробнице, коришћење капеле, погребни спровод и затварање гробнице)

5.470,00

3.
Сахрана у гробници са отвором испод нивоа земљишта (отварање гробнице, коришћење капеле, погребни спровод и затварање гробнице)

6.000,00

4.
Дечја сахрана до 18 г. старости 50% од цене под ред.бр.1,2, или 3.

по калкулацији

5.
Коришћење капеле (ван сахране)

1.120,00

6.
Трошкови одржавања гробља као објекта за једну годину (дин./м2)

272,00

7.
Уклањање цвећа и венаца након шест недеља са поправком хумке

910,00

8.
Коришћење хладњаче за покојнике до 24 ч. (дин./дану)

590,00

9.
Трошкови закупа за једну годину по сахрани (плаћа се унапред за пет година)

148,00 /м2

У складу са применом Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС" бр. 84/04 и 86/04) од 01.01.2005.год. зарачунава се порез на додату вредност од 10% на постојеће цене.
Ценовник важи од 09.04.2015. године.

Контакт

Рекламације: 0800 031 037
Централа:
 037 423 026
Комерцијала: 037 443 073
Књиговодство: 037 425 999
Финансије: 037 438 792

Пратите нас

    

Текући рачун

Комерцијална банка
205-4363-94