Skip to main content

Зеленило


Основна делатност РЈ Зеленило је одржавање јавних зелених површина у граду и на тим пословима је ангажован 41 радник. Програмом рада обухваћене су све зелене површине у граду и то: парковске површине, тргови и скверови, линеарно зеленило, насеља, кружни токови и Меморијални комплекс Слободиште.
Поред основне делатности, РЈ Зеленило у оквиру допунске делатности има расадничку и стакленичку производњу. Расадник  обухвата површину од 2,62 ха, а Стаклена башта 560 м2. У употреби је и пластеник тунелског типа површине од 450 м2. У овим објектима је у току прошле године произведено 120.000 разног пролећног и 64.000 јесењег расада, као и 6.300 четинара. Од пролећног расада произведено је: бегоније, петуније, импатиенс, алисум, целосија, мушкатле, тагетис и салвија. Јесењи расад чине: виола, виола ењур, белис и миозотис. Поред побројаних врста у стакленику се производи и саксијско биље: драцена, фикус, хедера, гузманиа, шефлера, хлорофитум, нефролепсис, красула, еуфорбија и хризантема у саксији. Стаклена башта је уједно и продајни објекат ЈКП „Крушевац“, у коме грађани могу купити расад на велико и мало. Цвеће из сопствене производње предузеће продаје у цвећари „Бисер“, код биоскопа „Крушевац“. Приходи који се остварују по овом основу представљају допунски приход.

Основне делатности у оквиру ове РЈ су: машинско и ручно кошење траве, орезивање живе ограде, орезивање дрвећа, окопавање ружа, обнова травњака, садња лишћара и четинара и садња цветног расада.
Ове јесени, у оквиру Акције „Зелени градови Србије“ засађено је 200 садница у парку на Багдали. У насељу ВП Дом извршено је орезивање дврећа, а по потреби и налогу комуналне инспекције орезивање је извршено и на другим локацијама у граду. Од осталих делатности у току је узимљавање ружа, јесење риљање шибља, као и припрема садног материјала за зиму.
У циљу поправљања укупне рентабилности предузећа продавница цвећа „Шаренград“ је затворена и намена локала је промењена у "ЗОО шоп".
Имајући у виду значај који ова радна јединица има за живот у граду и у наредној години наставиће се све редовне активности. Радиће се на обнављању опреме како би процес рада био ефикаснији. Одржавање паркова буће као и до сада на високом нивоу, што подразумева редовно кошење и обнову травњака, сечу дотрајалих стабала и садњу нових, одржавање постојећих и постављање нових клупа, ђубријера и жардињера, као и реквизита за игру деце.

Контакт

Рекламације: 0800 031 037
Централа:
 037 423 026
Комерцијала: 037 443 073
Књиговодство: 037 425 999
Финансије: 037 438 792

Пратите нас

    

Текући рачун

Комерцијална банка
205-4363-94