Skip to main content

Погребне услуге


РЈ „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“ у свом саставу има укупно 27 радника у радном односу. О одржавању и сахрањивању умрлих лица Старог и Новог градског гробља у Крушевцу стара се 12 гробарских радника радне јединице „Погребне услуге“.
Погребна делатност је организована у потпуности од припреме покојника (купање, облачење и др.), превоза и сакупљања посмртних остатака страдалих лица, заказивања термина сахрана, смештаја у капелу, ископа раке, преноса до места сахране и сахрањивања са формирањем хумке.
Од средине 2005. године погребне услуге се не пружају више у болничкој капели, па је оформљен дежурни кол центар на Старом градском гробљу у Крушевцу.
Све ове услуге обављају се радним и нерадним данима.
По потреби врши се ексхумација и на гробљима ван Крушевца, на основу решења надлежних органа.
Одржавање гробља се врши континуирано. Редовно се тј. свакодневно чисте гробне парцеле и прилаз гробљу од смећа и папира, чишћење травњака, сечење шибља и растиња, редовно кошење травњака и прилаза гробљу травокосачицом и тримерима, сакупљање и одвоз траве и смећа на депонију, чишћење стаза и тротоара унутар гробних парцела метлама, чишћење главних и споредних саобраћајница по потреби малом и великом чистилицом, сечење траве око ивичњака, окопавање око садница, ружа и другог цвећа и одржавање истог, прање главних саобраћајница уочи задушница, свакодневно чишћење грађевинско-архитектонских објеката на гробљу, чишћење Пећке улуце на делу Старог градског гробља итд.
У оквиру предузећа послује и продавница погребне опреме, која се налази на Новом гробљу у Крушевцу и располаже широком палетом производа ове врсте.
На Новом гробљу се обављају и одређени грађевински радови - 6 грађевинских радника: израда армирано бетонских оквира са тротоаром, израда армирано бетонских гредица, облога оквира-израда тераца, израда застора од фолије и ризле, израда гробница, израда и поправка парковских клупа, бетонских жардињера, армирано бетонских ђубријера, радови за потребе предузећа, радови по налогу оснивача и слично.
Укупан број корисника на Новом градском гробљу је око 5.500.
Укупан број корисника на Старом градском гробљу је око 6.000.

Контакт

Рекламације: 0800 031 037
Централа:
 037 423 026
Комерцијала: 037 443 073
Књиговодство: 037 425 999
Финансије: 037 438 792

Пратите нас

    

Текући рачун

Комерцијална банка
205-4363-94