Skip to main content

Јавна расвета


Служба јавне расвете, која ради у склопу ЈКП “Крушевац“ бави се одржавањем постојеће мреже уличне расвете на територији града Крушевца али и изградњом нове уличне расвете у сарадњи са ЕПС-ом, а по налозима оснивача и надзорног органа.
У оквиру одржавања мреже јавне расвете врши се :
- замена ножастих осигурача
- замена МТК уређаја
као и :
- уградња каблова
- уградња рефлектора
- уградња стубова као и помоћног материјала потребног за монтирање истих
- ископ рупа за постављање стубова
- бетонирање стубова
- ради се и постављање декоративне новогодишње расвете, као и демонтирање исте.

Ради исправног и економичног функционисања јавне расвете потребно је извршити санацију кабловских водова, стубова и делова ТС, који су у директној функцији расвете и побољшање система даљинског управљања јавном расветом.
Служба јавне расвете подразумева одржавање постојеће мреже подземне и надземне као и припадајућих стубова јавне расвете на целој територији града Крушевца .
Планира се и испомоћ у виду постављања нових портала добродошлице (на улазу у град), као и изнајмљивање подизне платформе за поправку и одржавање већ постављених.
ЈКП „Крушевац“ поседује једну корпу за потребе јавне расвете а по потреби због хитности посла се може користити и друга корпа која ради на орезивању дрвореда.

Контакт

Рекламације: 0800 031 037
Централа:
 037 423 026
Комерцијала: 037 443 073
Књиговодство: 037 425 999
Финансије: 037 438 792

Пратите нас

    

Текући рачун

Комерцијална банка
205-4363-94