Skip to main content

Чистоћа


Основна делатност РЈ „Чистоћа“ јесте изношење и депоновање смећа и хигијена јавних површина као и простора око стамбаних зграда. Ова радна јединица тренутно упошљава 109 радника. На пословима изношења смећа ангажовано је највише средстава рада које поседује предузеће. У тој функцији је свакодневно на улицама 18 специјалних возила са потисним плочама или ротационим бубњевима, од тога 6 возила намењено је уклањању смећа из контејнера, 4 возила на уклањању смећа из канти, док је 5 возила ангажовано на уклањању уличног смећа. Поред ових свакодневно су на улицама 3  савремене чистилице које су ангажоване на одржавању хигијене. Такође свакоднево је у употреби 5 грађевинских машина (две утоварне лопате УЛТ-220, два булдозера ТГ-120 и булдозер ТГ-110). Куповином нових возила обновљен је и ојачан возни парк, па је и изношење смећа у градским, као и приградским насељима ефикасније.

Изношењем смећа обухваћено је сво 101 насељено место са подручја града Крушевца. Обим и интензитет изношења смећа највећи је у градским месним заједницама, а број корисника који обухвата и руралне месне заједнице је око 35.000.
У протеклих годину дана набављено је 25 бетонских ђубријера које су истовремено размештене по утврђеним локацијама у граду. Одређени број контејнера је ремонтован, код извесног броја извршена је замена точкића тако да је предузеће уштедело одређена средства и усмерило их у правцу одржавања текуће ликвидности.

ЈКП „Крушевац“ у сарадњи са локалном самоуправом спроводи два пута годишње велике акције чишћења града – јесењу и пролећну. На дан акције грађани имају прилику да се ослободе непотребних ствари и апарата, кућног и баштенског отпада. Ове акције се већ традиционално спроводе тако да је из године у годину одзив грађана све већи.
Пословањем ове радне јединице грађани су генерално задовољни, што се манифестује кроз бројне похвале. Наравно постоји и одређени број рекламација које настојимо да сведемо на најмању могућу меру.
У верме кризе ЈКП „Крушевац“ рационално упошљава расположива средства и настоји да професионалним ангажовањем људи и средстава рада, а у сарадњи са комуналном инспекцијом одржи висок ниво хигијене у граду.
Истовремено, цене услуга ове радне јединице су испод републичког просека, покривају трошкове пословања и нису у функцији остваривања профита.

Контакт

Рекламације: 0800 031 037
Централа:
 037 423 026
Комерцијала: 037 443 073
Књиговодство: 037 425 999
Финансије: 037 438 792

Пратите нас

    

Текући рачун

Комерцијална банка
205-4363-94